Holdingselskab - RéVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Revisorordbog

Holdingselskab

Et holdingselskab, er et selskab med begrænset hæftelse, der har ejerandele i ét eller flere selskaber. Et holdingselskab er typisk et anpartsselskab, men kan også være et aktieselskab.

Baggrunden for at stifte et holdingselskab er, at reducere risiko og/eller at opnå skattemæssige fordele. Helt generelt reduceres risikoen, fordi der er en skarp opdeling imellem en ejers private økonomi og økonomien i ejerens selskab. Herved reduceres risikoen for private tab allerede ved at etablere et driftsselskab, da alle selskaber har begrænset hæftelse – medmindre ejeren konkret har kautioneret overfor f.eks. et pengeinstitut. Det betyder, at skulle et selskab blive ramt af en retssag og måske endda blive erklæret konkurs, er det alene selskabet der går konkurs. Ejerens private økonomi rammes ikke, medmindre der som nævnt er påtaget kautionsforpligtelse. En virksomhedsejer reducerer dermed risikoen ved at stifte et driftsselskab. Men ejer virksomhedsejeren driftsselskabet igennem et holdingselskab, reduceres risikoen yderligere, da overskud i et driftsselskab kan udloddes skattefrit til et moderselskab, som ejer mindst 10% af driftsselskabet. Går driftsselskabet konkurs, er pengene i holdingselskabet sikrede – medmindre der er kautioneret eller at holdingselskabet har lånt pengene tilbage til driftsselskabet.

Der er som nævnt hermed også skattemæssige fordele i at have et holdingselskab, da overskud i et driftsselskab kan udloddes skattefrit til et holdingselskab. Herudover er der bl.a. den skattemæssige fordel, at et holdingselskab kan sælge ejerandele i et datterselskab skattefrit.
Rent teknisk kan et holdingselskab stiftes allerede når man starter en virksomhed, men det kan også laves på et senere tidspunkt ved at lave en anpartsombytning.

Et holdingselskab kan udlodde udbytte til dets aktionærer. Hver aktionær har mulighed for at modtage udbytte op til en bestemt beløbsgrænse til forholdsvis lav beskatning, hvorefter udbytte herudover beskattes højere. I stedet for at udlodde hele pengetanken på én gang til aktionærerne, kan et holdingselskab i stedet investere i aktier og obligationer, hvorefter der udbetales udbytte til lav beskatning hvert år – hvorved holdingselskabet reelt kan ende som en alternativ pensionsopsparing for dets aktionærer.

Kontakt os

Ved at sende beskeden bekræfter jeg, at RéVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab må opbevare de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med bilag A, i henhold til persondataforordningen.

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK