Regnskabsafslutning – og hvad så? - Revision Plus

Revisorordbog

Regnskabsafslutning – og hvad så?

Vi kender det alt for godt. Et nyt år er begyndt – og alle vil bare gerne godt i gang med de nye projekter for det kommende år. Det gælder for såvel sælgere, regnskabsfolk som mange andre i organisationen. Men netop regnskabsfolkene og ikke mindst ledelsen har en vigtig opgave. At få det gamle regnskabsår afsluttet på effektiv vis. Det er muligt, at det gamle år for mange ikke er interessant – Men en dårlig og sen regnskabsafslutning kan føre uheldige konsekvenser med sig, når en økonomistatus gennemføres sent i det nye regnskabsår.

Derfor – Sørg nu for at få afsluttet regnskabsaflæggelsen kort tid efter regnskabsårets udløb – og reflekter over, om der er behov for justeringer i den strategi, som virksomheden allerede har kastet sig ud i – i 2019.

Vi som revisorer vil så gerne hjælpe jer, ikke blot med regnskabsaflæggelsen, men også med de forhold som kan have betydning for jeres virksomhed fremadrettet. Brug revisor – og nyd gavn af en smule mere ro til at udvikle forretningen.

Vi har samlet lidt gode råd, som på ingen måde er dækkende for alle, men er udtryk for overvejelser som er relevante for de fleste:

 1. Særlige forhold

Har I haft særlige forhold, som kan påvirke det nye regnskabsår betydeligt? Hvis ja, så tøv ikke med at få afsluttet regnskabsafslutningen, aftal et tidspunkt for revisors arbejde, drøft situationen med revisor, og foretag de nødvendige overvejelser omkring virksomhedens aktiviteter.

Vent ikke til efter regnskabsafslutningens frist for indlevering af regnskaber, hvis muligt. Det kan være med til at skabe unødig usikkerhed om virksomhedens fortsatte drift.

Beslutninger foretaget i sidste øjeblik gavner sjældent virksomhedens fremtidige situation.

 1. Bogføringen

Bogføring burde være simpel opgave, men er det ikke altid. Men i rigtig mange mindre virksomheder er bogføringen en simpel opgave for regnskabskyndige bogholdere.

Kontroller aktivt kvaliteten, hvad enten det er jeres egen bogholder eller revisors erhvervsservice, der udfører bogføringen. I som ledelse tager herved aktivt stilling til om bogholderiet løbende har den rette kvalitet – og ikke kun på bagkant.

 1. Årets resultater for virksomhedens aktiviteter

Hvem skal levere årets resultat til virksomheden? Det skal ledelsen – ikke revisor.

Mange har en aftale om, at revisor foretager de sidste efterposteringer i regnskabet – det er ofte disse efterposteringer som flytter resultatet markant i forhold til det forventede resultat.

 1. Ansvaret for årsrapporten

DET er ledelsens ansvar at aflægge en årsrapport, så sørg nu for at tage det ansvar om opgaven, som hører sig hertil. Så er det også meget mere interessant at præsentere virksomheden for andre.

 1. Revisors arbejdstempo

Synes du, at revisor er langsom – Tag aktivt kontakt til din revisor, og få styr på forventningsafstemningen. Dialog er bare mere effektivt.

Som anført ovenfor, kan rettidige overvejelser og en struktureret tilgang til regnskabsafslutningen føre til et rigtig godt udgangspunkt for det nye år, som jo allerede for længst er i gang.

Et værdifuldt og givende regnskabsmøde

En afslutning på det forgangne år sker som regel med et regnskabsmøde med ledelse og revisor. Revisor rapporterer her om sine bemærkninger og anbefalinger på baggrund af det udførte arbejde.

Men det er også muligheden for, at ledelsen kan bringe forhold på banen, som er med til at skabe dynamik og indhold på mødet, så I går fra mødet med inputs som kan bruges hos jer fremadrettet.

Brug nu revisor – Revisorer har en rigtig god forretningsforståelse og mulighed for at sparre med jer på et højt niveau.

Hvad skal du så spørge om? Vi har samlet lidt inspiration:

 1. Hvordan håndterer vi bedst vores likviditet til betaling af løn, moms etc?
 2. Hvordan kan vi optimere vores balance?
 3. Afspejler vores virksomhedsrisici strukturen i virksomheden?
 4. Vi mangler likviditet, hvad gør vi?
 5. Hvordan klarer vi os, i forhold til vores konkurrenter?
 6. Vi arbejder for ustruktureret, vi har behov for en klar strategi

Ovenstående er blot nogle af de forhold, I kunne drøfte på et regnskabsmøde. Dialog er en fantastik evne, og vores rådgivning skal skabe et langsigtet og konstruktivt samarbejde, som giver jer værdi og et bedre forretningsmæssigt grundlag.

God fornøjelse med regnskabsaflæggelsen og den aktive dialog med revisor.

Kontakt os

Ved at sende beskeden bekræfter jeg, at RéVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab må opbevare de fremsendte oplysninger i overensstemmelse med bilag A, i henhold til persondataforordningen.

Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK