Erik Delmer - RéVision+ Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
Skatteekspert, Erik Delmer

Partner og skatteekspert

Erik Delmer
ede@revision-plus.dk
+45 88 44 77 16
Mere om Erik Delmer

Erik Delmer

Jeg er partner hos RéVision+ og er en del af ekspertpanelet hos DR-nyhederne.

Min baggrund er en uddannelse som registreret revisor. Jeg har dog deponeret min beskikkelse og har i mange år arbejdet som skatteekspert hos såvel det kommunale skattevæsen som hos Skattestyrelsen, hvor jeg bl.a. har haft fokus på ligning og revision af erhvervsdrivende personer, selskaber og hovedaktionærer, sagsbehandling for Skatteankenævnet og deltagelse i indsatsprojekter såsom lav/ingen indkomst og afgifter på biler. Sideløbende med mit hverv som skatteekspert, har jeg i alle år vedligeholdt min praktiske revisorekspertise ved bl.a. at udarbejde årsregnskaber og budgetter, ligesom jeg har tillært mig praktisk erfaring i intern økonomistyring.

Jeg fungerer derfor både som skatteekspert, som rådgiver og som sparringspartner for en lang række kunder, hvor jeg ser forholdene fra hele tre sider: Fra virksomhedens side, fra revisors side og fra Skattestyrelsens side.

Udvalgte kompetencer som skatteekspert

 • Aktieavancebeskatning
 • Ejendomsavancebeskatning
 • Hovedaktionærbeskatning og beskatning af personalegoder såsom firmabil
 • Kursgevinstbeskatning
 • Omstruktureringer såsom virksomhedsomdannelse, fusion, spaltning, aktieombytning og kapitaltilførsel
 • Selskabsbeskatning
 • Skattepligtsforhold ved dobbeltoverenskomster, domicil og begrænset skattepligt mv.
 • Virksomhedsskatteordningen
 • Skatterådgivning

Endelig har jeg stor erfaring i behandling af klagesager mod Skattestyrelsen igennem alle instanser – herunder har jeg stor erfaring i formalitetsregler, straf og forældelse.

Uddannelse

 • 1999 Forvaltningshøjskolens Diplomprøve i Skat
 • 1995 Registreret revisor
 • Herudover har jeg siden 1999 deltaget i en række skattekurser samt bl.a. kusus i forhandlingsteknik.
Vi bruger cookies. Når du klikker videre, accepterer du automatisk vores cookie- og privatlivspolitik. » Læs mere her
OK